Muzička škola "Rokenroler"

Kurs gitare, bubnjeva, klavijature

U muzičkoj školi "Rokenroler" održavaju se induvidualni i grupni kursevi za gitaru, bubnjeve, klavijature, pevanje i muzičku produkciju, a angažovni su predavači vrhunskog nivoa.

Saznaj više
kurs-gitare Rokenroler

Muzička škola "Rokenroler"

Kurs pevanja

U muzičkoj školi "Rokenroler" održavaju se induvidualni i grupni kursevi za gitaru, bubnjeve, klavijature, pevanje i muzičku produkciju, a angažovni su predavači vrhunskog nivoa.

Saznaj više
kurs-bubnjeva Rokenroler

Muzička škola "Rokenroler"

Kurs muzičke produkcije

U muzičkoj školi "Rokenroler" održavaju se induvidualni i grupni kursevi za gitaru, bubnjeve, klavijature, pevanje i muzičku produkciju, a angažovni su predavači vrhunskog nivoa.

Saznaj više
kurs-pevanja Rokenroler

Predmeti u muzičkoj školi "Rokenroler"

U muzičkoj školi "Rokenroler" u Zemunu, održavaju se induvidualni i grupni časovi gitare, bas gitare, bubnjeva, klavijature,
modernog pevanja, solfeđa i muzičke produkcije. Na svim kursevima angažovani su predavači vrhunskog nivoa.

Savremeno pevanje i priprema za muzička takmičenja

Časovi savremenog pevanja i priprema za muzička takmičenja

Tehnika pravilnog disanja i kontrola daha je osnov kvalitetnog govora i pevanja. Na časovima se radi na najvažnijim elementima pevanja i disanja da bi se postigla produkcija zdravog, rezonantnog i kvalitetnog tona, koji učenik proizvede određenom tehnikom, uz rad na frazama i emocijama koje omogućavaju da izražaj i nastup bude ubedljiv. Nastava se sastoji iz više segmenata:
- Postavka tela
- Vežbe gimnastike disanja
- Vokalne vežbe
- Postavka glasa i praktično pevanje
- Vežbe dikcije i artikulacije
- Rad na dinamici, frazi i ekspresiji
- Rad na improvizaciji u pevanju
- Motivacija pred nastup
- Rad na otklanjanju treme

Kroz individualni rad učenici razvijaju lični indivudualni stil i dolaze do saznanja iz oblasti studijskog pevanja i snimanja, scenskog nastupa i razvoja muzicke karijere.

Časovi gitare

Kurs gitare

Polaznici kursa mogu da izaberu grupnu ili individualnu nastavu. Često učenici brže i bolje napreduju kad rade u manjim grupama.

Individualni časovi traju 45 min.
Grupi od 2 učenika čas traje 60 min.
Grupi od 3 učenika čas traje 75 min.
Grupi od 4-5 učenika čas traje 90 min.

Predavači su:
Dušan Duda Bezuha
Dragan Jovanović – Krle

Po potrebi, škola će angažovati još predavača vrhunskog nivoa.

Časovi bas gitare

Kurs bas gitara

Polaznici kursa mogu da izaberu grupnu ili individualnu nastavu. Često se dešava da učenici brže i bolje napreduju kad rade u manjim grupama.

Individualni čas traje 45 min.
Grupi od 2 učenika čas traje 60 min.
Grupi od 3 učenika čas traje 75 min.
Grupi od 4-5 učenika čas traje 90 min.

Predavač je:
Branko Isaković

Po potrebi, škola će angažovati još predavača vrhunskog nivoa.

Časovi bubnjeva

Kurs bubnjeva

Polaznici kursa mogu da izaberu grupnu ili individualnu nastavu.
Zbog koncentracije i kondicije, često učenici brže i bolje napreduju kada rade u manjim grupama, a to je i naša preporuka svim plaznicima kursa.
Kasnije ako žele, usavršavaće se na individualnim časovima. Čas grupne nastave traje duže od individualnog.

Individualni čas traje 45 min.
Grupi od 2 učenika čas traje 60 min.
Grupi od 3 učenika čas traje 75 min.
Grupi od 4-5 učenika čas traje 90 min.

Predavač je:
Dejan Nikolić
Stefan Biljanovski

Časovi klavijature

Kurs klavijature

Klavijatura je instrument koji mora da se predaje individualno.

Individualni čas traje 45 min.

Predavač je:
Dorijan Šetina

Časovi modernog pevanja

Kurs modernog pevanja

Pevanje moderne popularne i rok muzike mora da se uči individualno.

Individualni čas traje 45 min.

Predavač je:
Aleksandara Saška Janković
Jelena Đurić
Nađa Plješa

Časovi solfeđa

Kurs solfeđa

Svaki predavač u okviru svog predmeta uz instrument predaje i solfeđo.
Moguće je i posebno imati samo predmet solfeđo.

Predavač je:

Časovi muzičke produkcije

Kurs muzičke produkcije

Polaznici kursa mogu da izaberu grupnu ili individualnu nastavu.
U okviru muzičke produkcije polaznici će učiti:
- MIDI
- Aranžiranje
- Snimanje

Individualni čas traje 45 min.
Grupi od 2 učenika čas traje 60 min.
Grupi od 3 učenika čas traje 75 min.
Grupi od 4-5 učenika čas traje 90 min.

Predavač je:
Branko Isaković

Po potrebi, škola će angažovati još predavača vrhunskog nivoa.

U muzičkoj školi "Rokenroler" naučite da pevate i svirate.

Cene časova i kurseva Izaberite predavača

Predmeti u muzičkoj školi "Rokenroler", Zemun, Beograd

Kontakt

Muzička škola "Rokenroler", Cara Dušana 180, Zemun, Beograd

e-mail address: yt.rokenroler@gmail.com

e-mail address: office@rokenroler.rs

066/106-989    011/2106-989